Sahip olduğunuz verilerin analizini gerçekleştirerek, Şirketinizin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamanızda ve kritik kararları almanızda yardımcı olacak iş zekası ve veri ambarı sistemleri kurmanızda yardımcı olduğumuz hizmetimizdir.

  • Database üzerinde gereksinim duyulan rapor veya geliştirilmesi istenilen sql, stored procedure, script v.b. lerin gelitirilmesi hizmetini kapsamaktadır.
  • Vermiş olduğunuz sample data ve objelerı üzerinde talep edilen sorguların ve ya raporların hazırlanıp performans ve işlevselliğinin test edilmesini içerir.
  • Talep edilen işin büyüklüğüne göre adam saatlik süre ve ücret belirlenir.
  • Yıllık abonelik modeli ile de bu hizmeti satın alabilirsiniz. Yıllık abonelik her hafta toplam 8 adam/saatlik hizmet içermektedir.